#7880 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
توصیه به انتخاب ژورنال های بسیار معتبرتر از این مورد میشود. از حیث نمایه های پوشش دهنده حائز ویژگی ممتازی نیست/