ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7902 پاسخ
avatar
احسان

به نظر منم این قسمت مجلات نامعتبر اشتباه هست. مثلاه مجله 2072-6643 – Nutrients رو جزو این قسمت زده. در صورتی که یکی از ژورنال های بسیار معتبر هست . همه دانشگاه ها هم قبولش دارن