#7906 پاسخ
avatar
کاربر

سلام. این نشریه نه در لیست مجلات کم اعتبار وزارت علوم و نه در لیست مجلات بی اعتبار دانشگاه آزاد یافت نشد. در لیست مجلات ISI و نیز ISC موجود می باشد. لطفاً تصحیح فرمایید