ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات ۱۲ مقاله ام را درمصاحبه نپذیرفتند پاسخ به : ۱۲ مقاله ام را درمصاحبه نپذیرفتند

#7911 پاسخ
avatar
علی

آقای رامین احتمالا اون استاد به موضوع شما واقف نبوده یا حسادتش گل کرده بود. من مقالم رو برای ژورنال خارجی فرستادم که کارای چاپ شدشون از کار من ضعیف تر بود ( مقالات مربوطه رو می گم) . ادیتور بدون دلیل گفت نمی فرستم برای داوری.در موضوعات مورد نظر مجله ما نمی گنجد اما می گنجید برای بقیه! کارای خودشم خیلی ضعیف تر بود.یعنی یک گرایش متفاوت داشت و سرش رو کرده بود تو گرایش دیگه. ولی من که گرایش اصلیم بود و کار رو دقیق نوشته بودم رد شدم.