ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال پاسخ به : ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال

#7919 پاسخ
avatar
سارا

من دانشجو دکترا دانشگاه ازاد هستم. مقاله ام را برای یک ژورنال فرستادم و اکسپت شد. ولی ارز آنجایی که این ژورنال به تازگی در لیست بلک لیست قرار گرفته، اجازه دفاع به من ندادن. لازم به ذکر است من هنوز پول را برای ژورنال جهت چاپ مقاله ام واریز نکرده ام. سوالات من این است:
1- ایا اگر پول چاپ مقاله را به حساب ژورنال نریزم و اجازه چاپ ان را ندهم ایا میتوانم همان مقاله را برای یک ژورنال معتبر در لیست پژوهش دانشگاه هم بفرستم تا اکسپت بگیرم و بتوانم دفاع کنم؟
2- از رساله من حداقل سه مقاله متفاوت استخراج می شود. آیا همزمان می توانم سه مقاله را برای یک ژورنال یا چند ژورنال گوناگون بفرستم تا داوری بشوند؟
3- اگر بخواهم به مقاله ای که هنوز پذیرش نشده و در مرحله داوری هست ارجاع بدهم چگونه میتوانم این کار را انجام بدهم؟
امکان راهنمایی اینجانب از طریق مشاوره تلفنی می باشد؟ امکان اینکه شماره تماس جهت مشاوره تلفنی ارائه بفرمایید، می باشد؟