#7928 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
بستگی به موضوع مقاله شما دارد. با توجه به فعالیت این ژورنال در سه زمینه:

دارای سه Quartile متفاوت است. احتمالا مقاله شما در یکی از دو زمینه حائز رتبه Q4 بوده.

در نتایج وبسایت ضریب تاثیر فقط بهترین چارک کسب شده توسط ژورنال نمایش داده می شود.