ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری پاسخ به : تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

#7932 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
برای مصاحبه دکتری، الزامی برای چاپ مقاله از پایان نامه وجود ندارد، هرچندکه حداقل انتظار، چاپ مقاله در موضوعی است که حداقل دو نیمسال برای آن وقت گذاشته اید/