#7944 پاسخ
avatar
عبدی

سلام. ملاحظه فرمودید که در لیست سیاه دانشگاه آزاد قرار گرفت.
عده ای ایرانی این ژورنال را برای چاپ مقاله در 2-3 شماره ش اجاره کرده بودن و تعداد زیادی مقاله بی کیفیت را در این شماره ها چاپ کردند و این کاملا تخلف علمی هست و برای همین بلک لیست شد.