#8024 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با اتمام فرآیند معرفی و بررسی ژورنال در Title Suggestion باید منتظر قرارگیری آن در نمایه Scopus باشید