#8039 پاسخ
avatar
مرجان

من یک اکسپت در سال 96 از این ژورنال دارم. آیا الان که بعد از بیش از یکسال در لیست سیاه دانشگاه آزاد قرار گرفته است نمیتوانمداین اکسپت را جزو ملزومات دفاع از پایان نامه بکار ببرم؟ این لیست ها دقیقا در چه مواردی کاربرد دارند؟