#8086 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
صرف قرارنداشتن یک ژورنال در لیست سیاه دلیل بر معتبر بودن آن نیست. اما درخصوص انتشارت “Science Arena Publications”، در حال حاضر هیچ یک از مجلات متعلق به این ناشر دارای حداقل شناسه ISSN نمی باشند.