#8088 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
توصیه اکید به طی نمودن فرآیند سابمیت مقاله توسط خود نویسندگان از طریق وبسایت رسمی این ژورنال میشود.

http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/about/submissions