#8092 پاسخ
avatar
کاربر

این ژرنال ژرنال خیلی خوب و معتبر فرانسوی هست که تو جاهای خوبی از جمله گوگل اسکالر نمایه شده حالا اینکه دانشگاه ازاد نجف اباد تو لیست سیاه قرار داده جالب نیست دلیلی برای رد انتخاب این ژرنال برای پژوهش هامون تو ایران بشه . دانشگاه ازاد و وزارت علومم رد نکردن. لطفا تجدید نظر بفرمایید تو نمایش ژرنال