#8101 پاسخ
avatar
پویا

سلام

. این نشریه هم isi است هم isc همچنین در لیست مقالات مورد تایید وزارت علوم نیز می باشد. ولی دانشگاه آزاد خود سر کاری را انجام داده. به نظرم همه دانشگاه ها باید تابع وزارت عاوم و سایت های معتبر جهانی باشند. این کار قطعا دلیل سیاسی دارد که به سیاست های دانشگاه آزاد بر میگرده. خواهشا اختلافات سیاسی با یک کشور خاصی را وارد مسائل علمی نکید. امیدوارم مسئولان دانشگاه آزاد این مجله را از لیست سیاه خارج کنند چون این به نفع همه است.