ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8106 پاسخ
avatar
Alireza

سلام کار شما در خصوص انتشار مجلات معتبر و نامعتبر خوب و قابل تقدیر است ولی بعضی از مجلات خارجی که در چندین جای معتبر نمایه می شه، و در لیست سیاه وزارت علوم هم قرار نداره به نظرم نباید به نامعتبر بودن از طرف دانشگاههای دیگه استناد کنید.موفق باشید.