#8114 پاسخ
avatar
شیما

این ژورنال در pubmed هم همچنان ایندکس میشه علاوه بر اسکوپوس و master journal list ولی نمی دونم چرا باید در لیست سیاه وزارت علوم و آزاد باشه!!!!