ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#8134 پاسخ
avatar
مجتبی

کسی درباره موسسه موسسه ی پژوهش برت… اطلاعای نداره؟ مقالم آمادست و نیازی به کار خاصی نداره فقط بحث زمان برام مطرحه.
اصولا موسسات میتونن در زمان کمتری نسبت به افراد عادی از مجلات علمی پژوهشی داخلی کاری کنن؟