ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها ارزش مقالات مجلات علمی پژوهشی دانشگاه ازاد پاسخ به : ارزش مقالات مجلات علمی پژوهشی دانشگاه ازاد

#8150 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
به نمایه های پوشش دهنده مجله بستگی دارد، اما مطمئنا امتیاز “علمی-پژوهشی” وزارت علوم را نخواهند داشت.