ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8152 پاسخ
avatar
مریم

مجلاتی که به اصلاح کم اعتبار درون دانشکاهی گفته میشود، خواهشا چک شود که چرا یک دانشگاه مجله کیو وان را کم اعتبار می گوید.

آیا به خاطر ناتوانی خودشان در چاپ مقاله در آن مجله نیست؟ آیا به خاطر چاپ مقالات رقبایشان در آن مجله نیست؟ چطور نهادهای بین المللی اسکاپوس و آی اس آی یک مجله را جزو برترین ها اعلام می کنند و دو سه استاد در یک دانشگاه آن را کم اعتبار!!!! جالب اینکه وقتی سرچ می کنید، کلی از دانشمندان به نام ایرانی هم در آن ژورنال مقاله چاپ کرده اند. از عزیزان وزارت علوم و اساتید برتر و به نام سایر دانشگاهها خواهشمندیم اجازه ندهند که سلایق شخصی اینگونه در اعتبار و بی اعتبار کردن زحمات بقیه موثر باشد.

به امید روزی که فقط علم ملاک قضاوت باشد.