ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8163 پاسخ
avatar
نیما

سلام

بنده لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم و دانشگاه آزاد را بررسی کردم و این ژورنال را در آنها پیدا نکردم ولی در لیست مجلات نامعتبر دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد.