#8169 پاسخ
avatar
پورعلی

ما مقاله مون در این ژورنال منتشر شده ولی تو لیست مقالات آرشیو آن نیست بنظرتان چرا؟ مقاله تو سرچ گوگل پیدا میشه ولی در سایت ژورنال پیدا نمی کنم.