ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#8179 پاسخ
avatar
مهدیه

مجله journal of circuit system and computer یک مجله معتبر جهانی isi دارای if هست چرا دانشگاه آزاد آن را در فهرست نشریات سیاه قرارداد در تاریخ 1/7/97. باید به کجا اعتراض کنیم چه کسی تصمیم گیری کرده؟
چرا اینقدر سلیقه ای عمل میشه
وزارت علوم نباید نظر بده