ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8238 پاسخ
avatar
N

اين مجله داوري سختي داره
تمام اسناد و ايميلها من از لحظه ي ارسال تا اکسپت موجود هست،
بعد از تاييد سردبير مجله
سردبير کل انتشارات کيفيت سنجي مقاله ر انجام ميده.
واقعا جالبه 16000 مجله تو ليست شهيد بهشتي ن.
و هيچ مجله ايراني توشون نيست.
بنظرم شهيد بهشتي جاي ليست بهتره بره يک سر و ساماني به اين حق خوري اخيرش در تراز دکترا بده.
و پايان نامه ها ر نندازه تو سطل آشغال.
خدا رو شکر اونور از اين ليستها ندارن.