ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8264 پاسخ
avatar
معین صادقی

با سلام و احترام.

من واقعا متوجه نمیشم!!!
دانشگاه صنعتی اصفهان ژورنال معتبر Applied Mathematics and Computation به شماره ISSN: 0096-3003 رو در فهرست مجلات نامعتبر درون دانشگاهی قرار داده است. این ژورنال برای انتشارات معتبر ELSEVIER و دارای نمایه بسیار معتبر JCR وScopus و دارای ایمپکت فاکتور 3 و Q1 می باشد. واقعا مسئولین دانشگاه صنعتی اصفهان باید پاسخگو باشند. اگر دلیل قانع کننده ای دارند بفرمایند تا بشنویم؟ یک سازمان معتبر باید تشخیص دهد که یک ژورنال معتبر است یا خیر؟ اگر دانشگاه صنعتی اصفهان ادعا میکند که این ژورنال نامعتبر است، یک مجله ای ایجاد کند که اعتبار آن از مجلات JCR بالاتر است. وقتی که نمی تواند این کار را انجام دهد پس دانشگاه صنعتی اصفهان در جایگاهی قرار ندارد که ژورنال های معتبر بین المللی را در لیست نامعتبر خود قرار دهد. با تشکر