ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#8294 پاسخ
avatar
مجید

معمولا مجلات مقالاتی را که اسم یک عضو هیئت علمی در نویسندگان نباشد را با این بهانه‌ها رد می‌کنند.