ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پاسخ به : مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

#8331 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

به عموم کاربران توصیه میشود که دغدغه های خود را از طرق رسمی پیگیری نمایند. چراکه وبسایت ضریب تاثیر فاقد جایگاه قانونی در ورود به مسائل اینچنین است