#8339 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال مدنظر شما فاقد ضریب تاثیر است، در خصوص اعتبار مجلاتی که صرفا در ESCI نمایه شده اند پیش تر بحث شد.