#8349 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال مذکور توسط دانشگاه آزاد اسلامی در ردیف 261 فهرست مجلات نامعتبر (منتشر شده در تاریخ هشتم خرداد ماه 1398) گزارش شده است. بدیهی است چرایی این امر را از خود این سازمان باید پرسش نمود/