#8356 پاسخ
avatar
سما

این اقدام در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور رخ داده و دلیل دیگه ای نداره. چون در تمام نقاط دنیا جزو معتبرترین ژورنال ها محسوب میشه ولی ما همیشه جهت خودنمایی میخواییم بگیم چیزی حالیمون میشه در حالی که دانشگاه آزاد جزو ضعیفترین بخش های پژوهشی محسوب می شه.