#8362 پاسخ
avatar
زهره بالاگبری

سلام آیا این مجله علمی پژوهش معتبر و مورد تایید وزارت علوم می باشد؟

مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعیIseas-ISSN: 2538-3663

با تشکر