#8378 پاسخ
avatar
کورش

دوستان این نشریه در مجلات نمایه شده اسکوپوس هم نیست، حواستون به این موضوع باشه، در صورتی که برای بنیاد علمی نخبگان اقدام کنید این مجله هیچ امتیازی برای شما نداره، میتونید خودتون چک کنید.

سایت SJR :
https://www.scimagojr.com/journalrank.php

ISSN این ژورنال :
2193567X