#8384 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

مجموعه مصوبات و آیین نامه های پژوهشی و اجرایی دانشگاه صنعتی اصفهان در وبسایت معاونت پژوهشی این دانشگاه قابل مشاهده و در دسترس عموم است.

ردیف 491 فهرست نشریات نامعتبر بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی اصفهان را ملاحظه نمایید: