#8398 پاسخ
avatar
ايمان

باسلام،

ببخشيد، نظر شما به دور ذره اي انصاف هست. يكي از مقالات ايراني مقاله بنده هست كه حاصل ١ سال تلاشو استفاده از تحربيات محققاني از ٩ كشور دنياست.

موفق باشيد.