ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#8414 پاسخ
avatar
محمد

متاسفانه مجلات پژوهشی موجود در دانشگاه هاایران مخصوص اساتید دانشگاه بوده که به برکت عدم نظارت وزارت علوم به محل تفریح استید تبدیل شده است. طولانی شدن فرآیند یررسی مقالات در این نوع مجلات به عنوان شاخص مهم دقت و پیگیری مجلات است در حالی که مجلات معتبر و گیو یک دنیا در مدت کمتر از چهار ماه بررسی را انجام و نتیجه را اعلام می کنند در ایران بدلیل مشغله کاری اساتید و چندین شغل داشتن آنها و البته بروز بودن اطلاعات علمی اساتیدا بیش از یک سال طول می کشد. من به وزارت علوم پیشنهاد می کنم که تاریخ ارسال و پذیرش در مجلات علمی و پژوهشی را جذف کنند. زیرا این تاریخ در دنیا ارزش علمی و آماری و نظارتی داشته ولی در ایران برعکس است.