#8422 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فهرست نشریات علمی-پژوهشی و یا علمی-ترویجی مورد تایید وزارت علوم در سامانه https://journals.msrt.ir/ در دسترس است. فصلنامه “پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی” متعلق به دانشگاه علامه طباطبایی در حال حاضر فاقد امتیاز علمی-پژوهشی است.