#8425 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
نشریات نمایه شده در ISC در وبسایت پایگاه استنادی جهان اسلام فهرست شده اند.

MasterList: mjl.isc.gov.ir

JcrList: jcr.isc.gov.ir

در حال حاضر نشریه مذکور فاقد امتیاز ISC است.