#8428 پاسخ
avatar
ساقیان

با سلام
اگر مجله ای علمی تخصصی مقاله ما را چاپ کند و در شماره بعدی امتیاز علمی پژوهشی بگیرد، مقاله ای که قبل از ابلاغ این مصوبه بود چه سرنوشتی دارد؟ یکی از اساتید می گفت تا دو شماره قبل از مجوز علمی پژوهشی هم امتیاز مقالات قبلا چاپ شده، علمی پژوهشی حساب می شود، درست است؟ مصوبه ای وزارت علوم در این باره دارد؟
متشکر