#8432 پاسخ
avatar
حسین (عضو هیات علمی)

با سلام

ژورنال Quantum information processing جزو معتبرترین ژورنال ها در زمینه اطلاعات کوانتومی می باشد و به هیچ عنوان روند داوری ساده ای ندارد. هر مقاله حداقل به دو داور معتبر بین المللی برای داوری فرستاده میشود و تا زمانی که نظر هر دو داورکاملا مثبت نشود اکسپت داده نخواهد شد. حتی در مواردی مقاله به داور سوم هم فرستاده میشود. ضریب تاثیر این ژورنال با وجود عدم دسترسی آزاد 2.222 می باشد و دارای درجه کیفی حداقل Q2 است که بیانگرکیفیت بالای مقالات این مجله و اعتبار بین المللی آن می باشد.

بهتر است همکاران عزیز حوزه پزوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان یا دانشگاه تهران نخست بررسی دقیقی را انجام داده و از متخصصین حوزه اطلاعات کوانتومی در زمینه اعتبار این ژورنال سوال پرسیده و سپس نسبت به درج لیست ژورنال ها در لیست سیاه اقدام فرمایند.