#8439 پاسخ
avatar
احمد

وقتی وزارت علوم مجله AJSE رو تایید می کنه چرا دانشگاه آزاد کاسه داغتر از آش میشه؟ این مجله معتبر علاوه بر اینکه در JCR نمایه هست در ISC هم دارای ضریب هست! اگر دانشگاه آزاد دلیلی برای اضافه کردن مجله به لیست سیاه دارد، اعلام کند تا بقیه هم بدانند!

در سایت http://impactfactor.ir شابک 21914281 رو کنترل کنید تا از اعتبارش مطمئن بشید. در بخش پاسخ و پرسش SJR به آدرس زیر، مسئول پاسخگویی در جواب سوال یک کاربر اعلام کرده که مجله آی اس آی هست (SCI).دانشگاه آزاد اگر بر اساس معیارهای علمی عمل میکنه باید مجله را از لیست سیاه خارج کنه. https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=13951&tip=sid&clean=0