#8454 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
وبسایت ضریب تاثیر صرفا منعکس کننده نمایه ها بوده و دخل و تصرفی در محتوای آنها ندارد.

خطا متعلق به نمایه پایگاه استنادی جهان اسلام بوده که شناسه 83202251 را به مجله دیگری انتساب داده است.