#8496 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ملاک “علمی پژوهشی” و یا “علمی ترویجی” بودن مجله مدنظر شما پرتال نشریات علمی وزارت علوم به آدرس journals.msrt.ir میباشد. که وبسایت ضریب تاثیر نیز منعکس کننده این نمایه است.
اما درخصوص نمایه ISC، در حال حاضر فصلنامه نواوری های آموزشی از لیست Master این نمایه خارج شده است.