#8533 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
خیر، ژورنال Global Challenges متعلق به انتشارات Wiley در حال حاضر در نمایه ESCI معرفی شده و فاقد ضریب تاثیر است.
احتمالا بنر تبلیغاتی ژورنال Advanced Science که در صفحه این ژورنال قرار دارد، شما را به اشتباه انداخته.