#8551 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
مجلات نمایه شده در وزارت علوم (علمی پژوهشی و علمی ترویجی) در پایگاه journals.msrt.ir قابل رویت اند. مجله مذکور در حال حاضر فاقد امتیاز علمی پژوهشی و یا ترویجی بوده و فاقد ضریب تاثیر است. در نمایه ISC هم در حال حاضر در فهرست مجلات Master قرار دارد.