#856 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Australian Journal of Crop Science” در فهرست مجلات با اعتبار کم گزارش شده است.

این ژورنال فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و با درجه Q2 در نمایه Scopus قرار دارد.