#857 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
"Survey Methodology" با شناسه "ISSN 0714-0045" ، ژورنال ISI دارای ضریب تاثیر 0.27 بوده ، ضمن آنکه در نمایه Scopus نیز قرار دارد. منظور از هایجک شدن ، وجود نسخه ای جعلی از این ژورنال است که توضیحات تکمیلی در این بخش ارائه شده است.