#8570 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
در حال حاضر فاقد امتیاز علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی. مجلات مورد تایید وزارت علوم ضمن وبسایت ضریب تاثیر، در سامانه http://journals.msrt.ir فهرست شده اند.