#8581 پاسخ
avatar
a.a. beni

باسلام
بررسی شد این جرنال بسیار ارشمند است و بسیار معتبر
داور های آن همه خارجی است اصلا به داور ایرانی نمی دهد داوری کنند
مشخصات نویسنده ها را هم در زمان داوری برمی دارد یعنی داور نمی داند مقاله را چه کسی نوشته …
خیلی معتبره خیالتان راحت