#8616 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
مجله مذکور در حال حاضر فقط در اعتبارسنجی داخلی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی-پژوهشی است و نه در وزارت علوم. در خصوص نمایه ISC نیز، علیرغم اطلاعیه وبسایت این مجله، اما در این نمایه رویت نشد.