#8619 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
وبسایت ضریب تاثیر صرفا منعکس کننده اطلاعات مندرج در نمایه ها است و دخل و تصرفی در محتوای انها ندارد.
ژورنال مذکور بنام انتشارات MedKnow کشور هند به ثبت رسیده است. اگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از طریق انتشارات medknow این مجله را به ثبت نرسانده باشد، راسا میبایست مکاتبه و درخواست اصلاح اطلاعات نماید.