ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#8625 پاسخ
avatar
نازی محمدزاده اصل

سلام خوب است که این جا مکانی برای تبادل نظرات درباره مجلات وجود دارد. من این متن را می نویسم تا دوستان دیگری مثل من گرفتار نشوند. سال گذشته من مقاله را به مجله ا ی با عنوان مجله علمی پژوهش در [omitted] ارسال کردم با علم به این که این مجله علمی – پژوهشی نیست اما حداقل برخی از ضوابط جاپ را درنظر می گیرد. هفته گدشته اعلام شد که مقله من پذیرش شده است و باید مبلغ 200 هزار تومان پرداخت کنم من با دبیرخانه صحبت کردم و پرسیدم مقاله کی چاپ می شود و گفتند که از طریق ای میل اطلاع رسانی می کنند . بعد از پرداخت پوال چند روزبعد نامه پذیرش با غلط املایی اسم من به دستم رسید و اینکه مقاله شما پارسال چاپ شده است!!!! بدون داروی و حتی یک بار ارسال برای من که اگر مشکلاتی هست رفع شود. اکنون مقاله من با اسم اشتباه و بدون عنوان رسمی من چاپ شده و دست من از همه جا کوتاه